ปรับปรุงล่าสุด 22/06/2565

บุหรี่

บุหรี่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดาษ มีใบยาสูบบดหรือซอยบรรจุภายในห่อกระดาษ ยาวสั้นกว่า 120 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร